Ring 23 00 82 00
  • Kontakt_kan_renhold.jpg

Ønsker du å sende oss en e-post?  Klikk på navnet til den den du vil kontakte.

Drift

Ansvarlig for gjennomføring av oppdragene våre er driftsleder Khalid Osman. Sammen med våre teamledere, sørger han for at våre kunder blir ivaretatt.

Khalid Osman
Driftsleder
Natalia Paskalova
Teamleder
Hiwa Kamal
Teamleder
Administrasjonen

Rana Katrine Vanni
Daglig leder
Hanne Eliassen
Personal- og planleggingsleder
Nikoleta Stoycheva
Administrasjonsmedarbeider
 

Offentlig godkjent renholdsbedrift
Vi er registrert i StartBANK - en ordning som bidrar til at det er enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det gir trygghet for deg som oppdragsiver.

Miljøfyrtårn
Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.
Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, kjemikaliebruk, avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp og transport.
Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Dere kan lese mer om vårt klimaregnskap ved å laste ned Miljøfyrtårnrapporten fra linken nedenfor.
For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på .

Her kan du laste ned/lese vår nyeste miljøfyrtårn-rapport
HER FINNER DU OSS: