Ring 23 00 82 00
 

Personvernerklæring for Kan renhold Oslo as

Kan renhold Oslo as, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker slike personopplysninger, og om hva du kan kreve av oss når vi samler inn slike opplysninger om deg.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere en person. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og lignende. Opplysninger om hva du gjør, regnes også som personopplysninger.

Hva menes med behandlingsansvarlig?

Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, deling, lagring, analyse og lignende. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan slike personopplysninger behandles og står som juridisk ansvarlig. I dette tilfellet er det Kan renhold Oslo as.

Hva er en databehandler?

En databehandler er andre virksomheter som hjelper til med behandlingen, men som gjør det på oppdrag av den behandlingsansvarlige. Dette kan være leverandører av regnskapssystemer, analyseverktøy, fraktløsninger e.l. Alle som bruker slike databehandlere er lovpålagt å ha en databehandleravtale som ser til at alle personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte og i samsvar med lovverket.

Hva slags personopplysninger samler vi inn, og på hvilket grunnlag?

  1. Opplysninger vi får om din tilkobling til våre nettsider (GDPR artikkel 6 (1) (f)): Dette er først og fremst din internettadresse, også kalt IP-adresse. Når du ber om å få se vår nettside, så er det denne som står som avsender på forespørselen. Videre lagrer vi opplysninger om hvilket operativsystem og hvilken nettleser du bruker når du besøker nettsiden vår.
  2. Andre opplysninger du gir oss via vår nettside (GDPR artikkel 6 (1) (f)): Dette er opplysninger du gir oss frivillig hvis du f.eks. bruker et kontaktskjema. Dette vil ofte være navn, adresse, telefon, e-postadresse o.l.
  3. Opplysninger til bruk ved svar på forespørsler og utarbeidelse av tilbud (GDPR artikkel 6 (1) (f)): Dette er opplysninger du gir oss for at vi skal kunne besvare en tilbudsforespørsel eller oppgi andre opplysninger om priser og betingelser for opprag.
  4. Opplysninger til bruk ved oppfyllelse av oppdrags- og kontraktsforhold (GDPR artikkel 6 (1) (f)): Dette er opplysninger du gir oss for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg og din virksomhet, som navn og kontaktinformasjon for kontaktpersoner, loggføring av ulike typer aktiviteter og kontakt, loggføring av kvalitetsoppfølging og avvik under pågående oppdrag.
  5. Opplysninger til bruk ved overholdelse av lovpålagte plikter (GDPR artikkel 6 (1) (c)): Vi samler inn og oppbevarer opplysninger for å overholde våre forpliktelser med hensyn til bokføringsregelverk, skatteforpliktelser, arbeidstilsyn og andre relevante myndigheter.
  6. Opplysninger om arbeidssøkende (GDPR artikkel 6 (1) (f)) eller samtykkebasert behandling (GDPR artikkel 6 (1) (a)): Om du søker jobb hos oss behandler vi personopplysninger om deg med formål å vurdere din søknad, som navn, adresse, e-postadresse, informasjon om tidligere og nåværende arbeidsforhold, referanser og annet

Hvordan og hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Vi tar rimelige og nødvendige skritt for å sikre de personopplysninger vi oppbevarer. Dette inkluderer tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre at opplysningene går tapt, endres eller at uvedkommende gis tilgang.

Vi oppbevarer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle opplysningenes formål som beskrevet ovenfor, med mindre de slettes på din oppfordring.

Hvilke rettigheter har du?

Du har krav på å kunne se hvilke personopplysninger som er lagret om deg, be om å få en kopi av disse opplysningene og å kreve å få rettet opp eller slettet dine personopplysninger. Når du gir oss et samtykke, har du også rett til å trekke dette samtykket tilbake når du måtte ønske det.

Alle slike forespørsler skal behandles kostnadsfritt og innen 30 dager. For mer informasjon om hvilke rettigheter du har, besøk denne nettsiden hos Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/de-registrertes-rettigheter-etter-nytt-regelverk/ .

Kontaktinformasjon

Kan renhold Oslo as
Gjerdrums vei 8

0484 OSLO

Telefon      23 00 82 00

E-post:      

Vi er registrert i StartBANK - en ordning som bidrar til at det er enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det gir trygghet for deg som oppdragsiver.

Miljøfyrtårn
Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.
Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, kjemikaliebruk, avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp og transport.
Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Dere kan lese mer om vårt klimaregnskap ved å laste ned Miljøfyrtårnrapporten fra linken nedenfor.
For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på .

Her kan du laste ned/lese vår nyeste miljøfyrtårn-rapport
HER FINNER DU OSS: