Ring 23 00 82 00
  • 00_vindusvask_Kan_renhold.jpg
  • 01_Boning_Kan_renhold.jpg

Renholderne er den viktigste brikken i vår leveranse. Vi er helt avhengig av at våre renholdere utfører jobben sin på en ansvarsfull og god måte. Mange av kundene vi har i dag, har benyttet oss siden vi startet i 1996. Vi mener mye av årsaken til dette, er at vi har en dyktig, positiv og fleksibel arbeidsstokk.

Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø og er opptatt av at våre ansatte skal ha gode arbeidsforhold. Ved ansettelse bruker vi betydelig innsats og ressurser på opplæring og introduksjon, og vi følger opp med faglig påfyll gjennom hele ansettelsesforholdet.

For å jobbe hos oss må du kunne gjøre deg forstått på norsk eller engelsk, være serviceinnstilt og positiv. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner.

Vi får mange henvendelser og vi har dessverre ikke mulighet til å ta alle inn til samtale. Det er derfor viktig at du gir oss relevant informasjon om deg, slik at vi har mulighet til å vurdere om du er kvalifisert.

Vil du være en del av vårt team? Send oss en søknad med noen stikkord om deg selv. Du kan benytte vedlagt skjema.

Klikk her for å gå til skjema

 
Offentlig godkjent renholdsbedrift
Vi er registrert i StartBANK - en ordning som bidrar til at det er enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det gir trygghet for deg som oppdragsiver.

Miljøfyrtårn
Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.
Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, kjemikaliebruk, avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp og transport.
Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Dere kan lese mer om vårt klimaregnskap ved å laste ned Miljøfyrtårnrapporten fra linken nedenfor.
For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på .

Her kan du laste ned/lese vår nyeste miljøfyrtårn-rapport
HER FINNER DU OSS: