Ring 23 00 82 00
  • Kan_renhold_as_kontorrengjoring.jpg
  • Kan_renhold_Oslo.jpg

Kan renhold ble etablert i 1996. I dag er vi 50 hel- og deltidsansatte. Vi leverer daglig- og temporære renholdstjenester til næringsliv og offentlige virksomheter i Oslo. Vi har oppdrag fra de aller minste til store totalleveranser på mange tusen kvadratmeter. Alle kunder er like viktige.

Alle vet at trivsel og helse påvirkes av omgivelsene våre. Mesteparten av dagen tilbringer vi på jobben og mange er derfor opptatt av hvordan renholdet på arbeidsplassen er. Riktig renhold er avgjørende for et optimalt resultat.

Vi arbeider målrettet for å levere den kvaliteten som er avtalt med kundene våre. For å oppnå dette er vår strategi god opplæring av våre ansatte, tett oppfølging av våre leveranser og god tilgjengelighet for kunder og ansatte.

Riktig renhold er avgjørende for et optimalt resultat. Skal man levere en god renholdsløsning, kreves kompetanse. I Kan renhold har vi derfor høyt fokus på nettopp dette. Velger du et samarbeid med oss, velger du en renholdsleverandør som kan renhold.

 

Offentlig godkjent renholdsbedrift
Vi er registrert i StartBANK - en ordning som bidrar til at det er enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. Det gir trygghet for deg som oppdragsiver.

Miljøfyrtårn
Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.
Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, kjemikaliebruk, avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp og transport.
Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Dere kan lese mer om vårt klimaregnskap ved å laste ned Miljøfyrtårnrapporten fra linken nedenfor.
For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.
Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på .

Her kan du laste ned/lese vår nyeste miljøfyrtårn-rapport
HER FINNER DU OSS: